Αριθμός Έργου:
2016-1-CY01-KA202-017350

  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

facebook

Menu
  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

Mobile logo

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου

Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου LAMOS EU πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο (Λευκωσία), στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2016. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι του προγράμματος ανέλυσαν τα κύρια σημεία του και παρουσίασαν τους στόχους του. Στη συνέχεια, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες και την τεχνογνωσία του οργανισμού που εκπροσωπούσαν. Ο συντονιστής εταίρος ανέλυσε και καθόρισε, σε συμφωνία με όλους τους υπόλοιπους, τις λεπτομέρειες σχετικά με την διαχείριση , το χρονοδιάγραμμα, την προώθηση, τη στρατηγική διάδοσης, την επικοινωνία, την αξιολόγηση, την παρουσίαση και την οικονομική διαχείριση του προγράμματος. Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν για το χρονοδιάγραμμα και τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;